Търсим информация за телевизия "Кейбълтел – Кърджали"

Екипът на BG TV News търси информация за регионалната телевизия „Кейбълтел – Кърджали“. Търсим всякаква инфрмация – излъчва ли още или е спрял и преди колко време, колко часа продължава […]

Оценяване:

Към статията

Търсим информация за телевизия „Кейбълтел – Кърджали“

Екипът на BG TV News търси информация за регионалната телевизия „Кейбълтел – Кърджали“. Търсим всякаква инфрмация – излъчва ли още или е спрял и преди колко време, колко часа продължава […]

Оценяване:

Към статията