Становище на „Комитета на потребителите“ за одита на GARB във връзка с публикувана информация от Nova Broadcasting Group

Днес от Управителният съвет на Комитета на потребителите на пипълметрични данни разпространи свое становище във връзка с публикуваната позиция от Nova Broadcasting Group преди няколко дни. Комитета изразява пълното си несъгласие с Нова ТВ за оценката от одита за панела и функционалността на GARB. Публикуваме становището без редакторска намеса:

„Относно резултатите от одита на пипълметричната система на ГАРБ

Одитът е поръчан от Комитета на потребителите на пипълметрични данни /КППДТА/, в който членуват телевизиите, рекламни агенции и големите рекламодатели.
Френската одиторска компания CESP извърши одита в периода 15 юни – 31 октомври 2013 и на 11 ноември 2013 презентира резултатите от него пред членовете на КППДТА .

За обективно и цялостно представяне на резултатите от одита, изпращаме резюме от доклада на одиторите, в който е дадена детайлна оценка за системата – отчетени са позитиви и са дадени препоръки за нейното усъвършенстване:

Положителна е оценката на СЕSP за методологията, по която е построен пипълметричния панел и условията, при които се прилага тази методология; дизайна на извадката и нейната социо-демографска структура; нивото на рекрутиране на нови домакинства и ротацията в панела; функционалността на пипълметричните устройства, която е проверена чрез посещения в 50 произволно избрани от одиторите домакинства в панела; набора от тегловни процедури; методите и процедурите за събиране на информацията, поддръжката на панела и ежедневното управление на системата.

Препоръките на одиторите включват: добавяне на нова тегловна процедура „тип ТВ сигнал”, „присъствие на деца в домакинството”; увеличаване броя на едночленните домакинства в панела съобразно с резултатите от последното национално преброяване; постепенна ротация на домакинствата с над 6 години присъствие в панела; задълбочено проучване и създаване на точни правила по отношение на практиките за екстремно гледане или негледане на телевизия; допълнителни усилия в обучение на панелистите за коректна регистрация; допълнителни въпроси в Естаблишмънт сървей.

Изразяваме несъгласие с едностранчивото представяне на резултатите от одита от Нова Броудкастинг Груп. Становището на Нова, тиражирано в медиите, не изразява позицията на членовете на Комитета и не е съгласувано с тях.

Становище на одиторите
Относно резултатите от одита на пипълметричната система на ГАРБ

В края на представянето на одиторския доклад, Юг Шавенон – одиторът от CESP, който проведе одита – заяви:

„На базата на одитите, които съм правил на различни системи през последните години мога да кажа, че състоянието на настоящата пийпълметрична система в България е много удовлетворително. Този извод се отнася както до методологическите решения, така и по отношение на теренната работа. В ситуацията, в която начините на приемане на телевизионен сигнал от българските домакинства се променят, имам само една основна препоръка. Структурата на пийпълметричния панел трябва да бъде напълно синхронизирана с различните начини на приемане на телевизионен сигнал (сателитна платена телевизия, кабелна, ефирна дигитална и др.). Настоящото развитие на панела по отношение на тази променлива е необходимо. Междувременно, препоръчвам да оцените ефекта върху резултатите от включването на тази променлива в теглата на панела. Екипът на CESP а на разположение да ви окаже съдействие при процеса на предстоящото развитие на системата, измерваща телевизионно гледане в България.”

Оригинален текст на становището на одиторите:
At the end of the auditing report presentation, Hugues Chavenon, CESP’s auditor who conducted the audit declared:

“Based on the audits I conducted during the last years, I have to say that the current Bulgarian TV measurement system is very satisfactory. This conclusion is applicable to the methodological choices and the fieldwork. In a moving TV reception environment, I make only one major recommendation. The structure of the TV measurement panel has to be fully aligned with the structure of the different ways to get access to the TV (DTH, Cable, Digital Terrestrial receptions…). So, the current evolution of the panel regarding this variable is necessary. In the interim situation, I recommend to evaluate the integration of this variable in the weighting of the panel results. CESP team is available to support you on those coming evolutions of the Bulgarian TV measurement system.”

Hugues Chavenon, Gilles Boison and Olivier Daufresne

* Членове на КППДТА са
– 9 телевизии: БНТ, bTV, Нова ТВ, The Voice TV, TV7, News7, FOX, Discovery, Turner Broadcasting Group;
– 11 рекламни и медийни агенции: Графити ББДО, Огилви, Медиа С СМВ, Арчър айдиас, Маркетинг комуникации, Медиа клуб, ЗАК, Пиеро 97, Публисис, Маккан София, Медиа планинг груп, Карат България;
– 5 рекламодатели: Кока-Кола България, Байерсдорф България, Винпром Пещера, Монделийз България, Данон Сердика.

Допълнителна информация:

Заключенията на одиторите са базирани на:
– Одитиране на методологията на построяване и управление на панела, екипа на доставчика, документацията, процедурите и технологичното оборудване в различните звена на системата
– Одитиране на проучванията, на базата на които е построена извадката
– Посещение на 50 произволно избрани от одиторите домакинства в панела и проверка на процедурите по записване и отчитане на гледаемостта, набирането и обучението на домакинсвата в панела, както и работата на пипълметричното устройство.

Становището е разпратено от Аделина Иванова, изпълнителен секретар на КППДТА

Реклами

Един отговор на “Становище на „Комитета на потребителите“ за одита на GARB във връзка с публикувана информация от Nova Broadcasting Group

  1. Pingback: “На Седмия ден” 17 ноември 2013 | BG TV News·

Comment

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s